Bacchus
Bacchus

Omotesando, Tokyo, Japan.

Hanaya No Mae
Hanaya No Mae

Nakameguro, Tokyo, Japan.

Igu & Peace
Igu & Peace

Shibuya, Tokyo, Japan.

Spanish Dining Rico
Spanish Dining Rico

Shinjuku, Tokyo, Tokyo.

Country Harvest
Country Harvest

Omotesando, Tokyo, Japan.

Bacchus
Bacchus

Omotesando, Tokyo, Japan.

Jordan 30th Anniversary Exhibition
Jordan 30th Anniversary Exhibition

Tokyo, Japan.

Jordan 30th Anniversary Exhibition
Jordan 30th Anniversary Exhibition

Tokyo, Japan.

Type Glasses Launch Event
Type Glasses Launch Event

Harajuku, Tokyo, Japan.

Type Glasses Launch Event
Type Glasses Launch Event

Harajuku, Tokyo, Japan.

Type Glasses Launch Event
Type Glasses Launch Event

Harajuku, Tokyo, Japan.

Type Glasses Launch Event
Type Glasses Launch Event

Harajuku, Tokyo, Japan.

Type Glasses Launch Event
Type Glasses Launch Event

Harajuku, Tokyo, Japan.

Solfa
Solfa

Nakameguro, Tokyo, Japan.

Type Glasses T-Site Event
Type Glasses T-Site Event

Daikanyama, Tokyo, Japan.

Type Glasses T-Site Event
Type Glasses T-Site Event

T-Site, Daikanyama, Tokyo, Japan.

Type Glasses T-Site Event
Type Glasses T-Site Event

T-Site, Daikanyama, Tokyo, Japan.

Type Glasses T-Site Event
Type Glasses T-Site Event

T-Site, Daikanyama, Tokyo, Japan.

Type Glasses T-site-Event
Type Glasses T-site-Event

T-Site, Daikanyama, Tokyo, Japan.